Contempo - Tance pre všetkých
Súčasné (Contempo, Contemporary) – všetky tieto názvy sa vzťahujú na ten istý moderný štýl,
Vždy ste sa chceli naučiť balet na jednej strane, ale zdalo sa vám to
Doslova sa názov "súčasný tanec" prekladá ako moderný tanec. Ruskom hovoriace obyvateľstvo hovorí slovo
Zo súčasných tancov je contempo najmodernejší, pretože to je jeho doslovné meno preložené z
Tanec je vhodný na rozvoj telesnej zdatnosti u detí a pripraví sa na budúce