Crump - Tance pre všetkých
Búrlivé deväťdesiatych rokov minulého storočia – aké emócie nevznikli, aké obrazy nevznikli z hlbín
Čiastočne kŕče potvrdzujú myšlienku, že nový je dobre zabudnutý starý. Nie je to úplne
Jedným z nových a veľmi zaujímavých tanečných štýlov je Crump. Je to dynamický a