RnB - Tance pre všetkých
V polovici minulého storočia sa v New Yorku postupne začali presunúť ulice do tanečných