Tancovanie v tanečných sále - Tance pre všetkých
Čo je tanečné sála? Po prvé, tento tanec je zápalný, pôsobivý, zmyselný a zároveň