Tverk - Tance pre všetkých
Chcete skúsiť niečo nové a nedokončené, aby ste utišili postavu a spáliť kalórie. Ak
Twerking sa dá urobiť len pre seba (utiahnuť nohy a mať užitočné zručnosti) a
Vzhľadom na popularitu otvorených a odporných spevákov sa mnohí dnes zaujímajú o tanečné vystúpenia.