Voľný krok - Tance pre všetkých
Podstata tanca je pohybovať rukami a nohami akýmkoľvek smerom. Nohy sa pohybujú takým spôsobom,