Zamykanie - Tance pre všetkých
Zamknutie, alebo sa nazýva aj Campbelllocing, je tanec, ktorý zahŕňa pôvodnú pozíciu nazývanú "zámky"